Kuva tulossa
05.02.2021

Järjestä turvallinen yleisötapahtuma

Yleisötilaisuudella tarkoitetaan yleensä erilaisia messuja, markkinoita, juhlia, seremonioita, kilpailuja, näytöksiä, mainostapahtumia, konsertteja ja muita tilaisuuksia, joihin muillakin kuin erikseen kutsutuilla on pääsy maksua vastaan tai ilman.

Tapahtumia järjestävät niin yksityiset henkilöt kuin yritykset, yhdistykset ja julkinenkin sektori.  Monet tapahtumat ovat yksityistilaisuuksia, eivätkä ne tarvitse erikseen lupia ja ilmoituksia. Jos tällaisella tapahtumalla on kuitenkin nähtävissä yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia, kysymys on yleisötilaisuudesta.

Ilmoitus yleisötilaisuudesta

Yleisötilaisuuden järjestämistä valvovat monet tahot ja tilaisuuden järjestäjän onkin tapahtumasta riippuen haettava useita lupia eri viranomaisilta:
Yleisötilaisuuden järjestämisestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan poliisille.

Yleisötilaisuuden järjestäjän on sekä kokoontumis- että pelastuslain ja -asetuksen mukaan huolehdittava siitä, että tilaisuus järjestetään turvallisesti. Tilaisuudesta ei saa aiheutua vaaraa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Vastuu tilaisuudesta ja sen vaikutuksista on aina järjestäjällä, samoin kuin tapahtuman vaativien suunnitelmien ja selvitysten laatimisesta.

Tapahtuman järjestäjän on hyvä etukäteen tutustua kokoontumis- ja monen muun lain sisältöön ennen tilaisuuden järjestämistä. Vastuullinen järjestäjä on myös hyvissä ajoin yhteyksissä eri viranomaisiin. Kymenlaakson Pelastuksen laitoksen ohjeet.

Laajemmin tietoja tarvittavista luvista, tapahtumapaikoista, paikallisista tuotantoyhtiöistä ym. löydät Tapahtumajärjestäjän e-työkalupakista.