Kuva tulossa
31.01.2023

Matkailun kehittämishankkeet

VisitKouvolan käynnissä olevat matkailun kehittämishankkeet.

Käyrälammen kehittäminen on Kouvolan kaupungin kärkihanke. Hankkeessa parannetaan matkailuelinkeinon edellytyksiä ja lisätään virkistyskäytön palveluja kaupunkilaisten suosimalla vapaa-ajan alueella. Alla luetellut kaksi hanketta tukevat kärkihankkeen tavoitteita konkreettisin toimenpitein. Lue hankkeesta lisää täältä.

Koe Käyrälampi – lähiluonnon vetovoimaa -hankkeessa luodaan Käyrälammen syksyllä 2022 valmistuneelle ulkoilureitille elämyksellinen konsepti palvelemaan matkailijoita, kuntalaisia ja koululaisia. Matkailun yritystoiminta voi niin ikään hyödyntää uutta reittiä sekä hankkeessa tuotettavaa digitaalista sisältöä palveluissaan. Hankkeen toimenpiteillä vahvistetaan Käyrälammen vetovoimaa monipuolisena matkailun ja vapaa-ajan keskuksena. Lue lisää hankkeesta täältä.

Matkailuinvestointien edistäminen Kymenlaaksossa. Hankkeen tavoitteena on edistää Kymenlaakson matkailun toipumista korona-pandemian aiheuttamasta kriisistä. Hankkeessa panostetaan Käyrälammen virkistysalueen sekä Haminan kaupunki- ja keskusta-alueen kehittymistä ympärivuotisiksi ja vetovoimaisiksi kestävän matkailun kohteiksi, jotka tarjoavat kilpailukykyisen liiketoimintaympäristön matkailun pk-yrityksille. Hankkeen myötä molempien matkailualueiden tunnettuus nousee sekä kansallisessa että kansainvälisessä markkinoinnissa kestävinä matkailukohteina. Lue lisää hankkeesta täältä.

Matkailu- ja palveluyritysten kasvuohjelman avulla nopeutetaan Kymenlaakson yritysten elpymistä korona-ajasta ja tuetaan niiden taloudellista kasvua. Tavoitteena on vahvistaa matkailuyrittäjien ja työntekijöiden osaamista ja hakea kasvua kansainvälisiltä markkinoilta ja kotimaasta, kasvattaa yritysten valmiuksia kansainvälistä kenttää varten sekä kasvattaa matkailualan liikevaihtoa ja työllisyyttä. Tavoitteena on erityisesti yrittäjien osaamisen vahvistaminen ja keskinäinen verkostoituminen ja vertaistuki sekä koko maakunnan yritysverkoston vahvistuminen matkailu- ja palvelualalla. Lue hankkeesta lisää täältä.

Elinvoimaa Kaakkois-Suomeen matkailuyhteistyöllä on Kouvolan, Cursor Oy:n ja GoSaimaan matkailun yhteishanke Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueilla. Hankkeessa kehitetään yhteistyönä uusia ylimaakunnallisia matkailureittejä, matkailupalvelujen digitaalisuutta ja saavutettavuutta kansainvälisesti. Hankkeessa tehdään Kouvolan kaupungin reitistöjen ja niitä koskevan opastuksen kokonaiskartoitus kehittämistoimenpiteitä varten. Lue hankkeesta lisää täältä.