Siirry pääsisältöön
Sivu latautuu...

VisitKouvolan tulevat koulutukset yrittäjille

Tervetuloa mukaan koulutuksiin, joita vetävät alan asiantuntijat.

Jaa somessa

Jaa sivu Facebook-palvelussa. Linkki avaa uuden selainikkunan, jossa jako tapahtuu. Jaa sivu VKontakte-palvelussa. Linkki avaa uuden selainikkunan, jossa jako tapahtuu. Jaa sivu LinkedIn-palvelussa. Linkki avaa uuden selainikkunan, jossa jako tapahtuu.

21.9.2021 klo 16-17
Sustainable Travel Kymenlaakso -hankkeen infotilaisuuswebinaari

Tilaisuudessa käymme läpi sitä, miksi Kymenlaakson matkailualueen kannattaa profiloitua vastuulliseksi matkailukohteeksi sekä miten matkailutoimijat voivat konkreettisesti hyödyntää Sustainable Travel Finland -ohjelmaa ja vastuullisuusviestintää toiminnassaan. Lisäksi esittelemme lyhyesti STK-hankkeen toimenpiteitä sekä Kymenlaakson matkailutoimijoille kehitettyä vastuullisen matkailun pelikirjaa, joka julkaistaan syksyn aikana.  

5.10.2021 klo 9–17
Matkailuyrityksien vastuullisuustekojen tunnistaminen ja yrittäjien omien tekojen ideointi ja käsikirjoituspaja

Valmennuksessa lähdetään liikkeelle tunnistamalla matkailuyrityksien vastuullisuustekoja käytännönläheisten esimerkkien kautta. Tämän jälkeen siirrytään ideoimaan yrityksien omia vastuullisuustekoja ja luodaan suunnitelma, ideapankki/käsikirjoitus oman vastuullisuus kehittämistä varten.

Osa 1: Liikkeelle lähtö (1 h alustus + 1 h työpajatyöskentely ja purkukeskustelu)

• Vastuullisuuden eri ulottuvuudet ja käytännön esimerkkejä
• Miten arvioida eri tekoja: mikä on vastuullisuutta ja miten arvioida niitä, mitä asiakkaat ja sidosryhmät odottavat
• Käytännön esimerkkejä
• Työpaja: oman yrityksen tarkastelu. Valmentaja tuo mukanaan työstöpohjan jokaiselle

Osa 2: Vastuullisuusteot ja kehittäminen (1 h + 1 h)

• Vastuullisuustyön ydin – mikä on juuri meidän toiminnassamme oleellista ja mihin tulisi keskittyä
• Miten arvottaa eri tekoja
• Miten tarkastella tekojen vaikutuksia ja milloin vastuullisuus on riittävän laajalla pohjalla mukaan lukien eri vastuullisuuden näkökulmat
• Käytännön esimerkkejä
• Työpaja: yritykset arvioivat edellisen työstön pohjalta mitkä ovat niitä toimenpiteitä, joihin keskittyä juuri heidän yrityksessään

Osa 3: Oman yrityksen käsikirjoitus (1 h + 1 h)

• Polku eteenpäin: mitä tekoja on tunnistettu ja mitä kehittämistarpeita meillä on?
• Luodaan suunnitelma, ideapankki/käsikirjoitus jatkoon
• Pohja luodaan linjassa Sustainable Travel Finland -polun askeleen 3 vaatiman kestävän matkailun suunnitelman kanssa 

Vapaa keskustelua klo 16–17

• vapaata keskustelua, verkostoitumista, ajatusten vaihtoa, kysymyksiä ja vastauksia
• valmentaja paikalla vastaamassa kysymyksiin
• mahdollisuus lyhyisiin kahdenkeskisiin keskusteluihin

1.11.2021 klo 9-17
Yrityksen oman vastuullisuussisällön suunnittelu verkkosivuille ja somekanaviin aihepiireittäin, ostajapersoonien määrittely

Jokainen brändi, yhteisö, yritys tai verkkopalvelu osaa kertoa mitä se tekee, mitä tuotteita ja palveluja se tarjoaa. Useimmat osaavat myös kertoa, kuinka ja missä tuotteet ja tehdään tai tuotetaan. Huomattavasti vaikeampaa on kertoa miksi, ja mikä on toiminnan perimmäinen tarkoitus. Yritykset ovat kokeneet vaikeaksi myös vastuullisuuden konkretisoinnin tai kuinka vastuullisuus tehdään luonnolliseksi osana yrityksen markkinointia, viestintää ja tuotteen kuvausta.

Koulutuksessa konkretisoidaan matkailuyrityksen vastuullisuusviestintää. Käymme läpi, miten yritykselle potentiaalinen matkailija, ostajapersoona kuvataan vastuullisuuden näkökulmasta, millainen on hyvä vastuullisuuden kärkiviesti ja miten sellainen rakennetaan. Koulutuksessa autetaan yritystä määrittämään myös oma sisältöpuu vastuullisuusviestinnän näkökulmasta. Koulutuksessa käydään läpi esimerkkejä muualta, miten vastuullisuusviestintä tehdään näkyväksi ja merkitykselliseksi. Valmennus on Visit Finland Akatemia -pohjainen koulutus, ja se aktivoi ja tukee omalta osaltaan yrityksen matkaa kohti Sustainable Travel Finland -polkua tai polulla kulkemista.

29.11.2021 klo 9-17
Uusien kestävien matkailutuotteiden ideointi ja palvelumuotoilu

Tervetuloa kehittämään, ideoimaan ja oppimaan yhdessä!

Kansainvälisiä ja kotimaisia matkailijoita ja ammattilaisia kiinnostavat nyt hyvin samanlaiset aiheet. Päällimmäisenä näyttää olevan kysymys siitä, millaista matkailua me nyt kehitämme ja millaisia palveluita kannattaa tarjota.

Matkailijat jakavat kokemuksiaan sosiaalisessa mediassa ja toiveitaan suoraan yrityksissä.

Nyt on se hetki, kun yhdessä kehittäminen tuo tulosta ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen kuljettaa oikeaan suuntaan. Kestävän kehityksen huomioiminen on keskiössä.

Me etenemme valmennuksessa näiden ajatusten vieminä hyvin käytännönläheisesti kohti tuloksia. Tavoitteena on ideoida yhdessä uutta ja ottaa haltuun työkaluja, joiden avulla on kiinnostavaa jatkaa myös omin päin.  Valmennus muodostuu kahdesta kolmen tunnin mittaisesta osasta:

  1. Kertaus vastuulliseen matkailuun ja johdatus palvelumuotoilun menetelmään ja työkaluihin tuotteistamisen tukena. Muutama nosto globaaleista trendeistä ja asiakassegmentoinnista.
  1. Teorian soveltamista käytäntöön. Tuotteistetaan vastuullisia matkailupalveluja palvelumuotoilun menetelmällä ja Mood of Finlandin vastuullisen matkailijan asiakaspalvelupolkumallia hyödyntäen.

 

Kaikki em. tilaisuuksiin voi ilmoittautua tämän linkin kautta (Webropol).

 

Katso myös kaupungin Viestintä ja VisitKouvola tiimin koulutukset yrittäjille kaupungin sivuilla.