Siirry pääsisältöön
Sivu latautuu...
Kallion päällä istuva retkeilijänainen katsoo alhaalla levittyvää metsäistä kesämaisemaa Repovedellä

Kestävän matkailun Kouvola

VisitKouvola on mukana valtakunnallisessa kestävän matkailun Sustainable Travel Finland -ohjelmassa, joka tarjoaa matkailuyrityksille ja kohteille käytännönläheisen kestävän matkailun työkalupakin käyttöön toiminnassaan. Ympäristö 2030 on puolestaan Kouvolan kaupungin ympäristöohjelma, jolla tähtäämme keskeisten ympäristötavoitteiden saavuttamiseen tulevan 10 vuoden kuluessa.

Jaa somessa

Jaa sivu Facebook-palvelussa. Linkki avaa uuden selainikkunan, jossa jako tapahtuu. Jaa sivu VKontakte-palvelussa. Linkki avaa uuden selainikkunan, jossa jako tapahtuu. Jaa sivu LinkedIn-palvelussa. Linkki avaa uuden selainikkunan, jossa jako tapahtuu.

Vastuullisena matkailukohteena kestävä ajattelu liittyy vahvasti osaksi elämäämme. Me Kouvolassa haluamme yhdessä varmistaa Kymenlaakson alueen luonnon monimuotoisuuden sekä kulttuuriperintömme säilymisen myös tuleville sukupolville osana hyvää ja aktiivista elämää.

Useat Kymenlaakson alueen matkailuyritykset ovat lähteneet mukaan Sustainable Travel Finland -ohjelmaan. Pohjoisen Kymenlaakson matkailualueen ensimmäiset STF-merkin saaneet yritykset ovat Maailmanperintökohde Verla ja Woikoski Feeling. Merkin saaneet yritykset ovat huomioineet vastuullisuusperiaatteet keskeisesti toiminnassaan, mihin liittyy ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen, kulttuurinen ja eettinen kestävyys.

Kestävän kehityksen perustavoiteena on turvata meille kaikille nyt ja tulevaisuudessa hyvän elämisen mahdollisuudet. Vastuullisuus ja kestävä kehitys on myös tärkeässä roolissa osana koko Kouvolan kaupungin toimintaa. Ympäristö 2030 -ohjelman keskeiset päämäärät ovat pyrkimys hiilineutraalisuuteen, luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja kiertotalouden lisääminen. Jokaiselle päämäärälle on määritetty tavoitetilat vuoteen 2030 mennessä sekä toimenpidekokonaisuudet niiden saavuttamiseksi. 

Toimenpiteet liittyvät seuraaviin teemoihin:

• energian tuotanto ja kulutus

• materiaalivirrat

• yhdyskuntarakenteen ja maankäytön suunnittelu ja ylläpito

• liikenne

• luontoarvot

• ruoan tuotanto ja kulutus

• ympäristökasvatus

• muut kestävää kehitystä edistävät asiat

Ympäristö 2030 –ohjelman myötä Kouvolan kaupunki on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin eli Suomen Sitoumus2050 -järjestelmään yhdessä hiilineutraalisuustavoitteen kanssa. Voit myös tehdä oman kestävän kehityksen sitoumuksesi täällä