Siirry pääsisältöön
Sivu latautuu...

Saavutettavuusseloste

Jaa somessa

Jaa sivu Facebook-palvelussa. Linkki avaa uuden selainikkunan, jossa jako tapahtuu. Jaa sivu VKontakte-palvelussa. Linkki avaa uuden selainikkunan, jossa jako tapahtuu. Jaa sivu LinkedIn-palvelussa. Linkki avaa uuden selainikkunan, jossa jako tapahtuu.

Tervetuloa, tämä on organisaation Kouvolan kaupunki saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua www.visitkouvola.fi ja on laadittu / päivitetty 07.06.2021. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio Karhu Helsinki Oy.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

Ei-saavutettava sisältö

1. Ei kuulu lainsäädännön piiriin

video- tai äänitallenteita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020

2. Kohtuuton rasite

Verkkosivustojen visitkouvola.fi sisällöt mukaan lukien sivuille tuodut kolmansien osapuolten sisällöt, eivät ole vielä saavutettavissa, koska niihin sovelletaan tilapäisesti direktiivin (EU) 2016/2102 5 artiklassa tarkoitettua poikkeusta kohtuuttoman rasitteen vuoksi. Saavutettavuustyö on käynnissä, mutta vielä kesken.

3. Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen

Havaittava: Linkkeinä käytettyjen ikonien/kuvien tekstivastineissa on puutteita

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Hampurilaisvalikkoikoni, jonka taakse päävalikko menee myös pöytäkoneella: "T_OPEN_OR_MOBILE_MENU".

Esimerkiksi "Lisää omiin suosikkeihin, painike" luetaan ruudunlukijalla samanlaisena riippumatta siitä, onko se valittu vai ei.

Osa linkitetyistä kuvista luetaan ruudunlukijalla osana linkkitekstiä (mm. etusivulla, Tykkimäen alue, Repovesikeskus).

Selaamiseen tai sulkemiseen käytetyillä nuolipainikkeilla ei ole selkokielistä tekstivastinetta.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Havaittava: Sisällöllisesti epäolennaiset kuvat

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Kaikkia koriste-elementtejä (nuolet, vinoviivat) ei ohiteta ruudunlukijalla.

Yhteystiedot-sivulla henkilöiden kuvia ei ohiteta ruudunlukijalla. Artikkelien ja tapahtumien pääkuvia ei ohiteta ruudunlukijalla.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Havaittava: Lomakkeiden kenttien nimeäminen

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Hakutulossivulla hakusanan kenttää ei ole nimetty oikein.

Jaa-linkistä avautuvalla somejakopainikkeiden alla olevalla Linkki-tekstikentällä ei ole label-arvoa.

Varaustiedustelu-lomakkeella on kentille labelit, mutta ne on piilotettu muilta kuin ruudunlukijoilta.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Havaittava: Muulle ei-tekstimuotoiselle sisällölle ei ole annettu tekstivastinetta

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Googlen karttaupotuksissa ei ole tekstivastineita.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Havaittava: Verkkosivujen rakenne ja sisältöelementtien keskinäiset suhteet on ilmaistu joko HTML-kielellä tai selväkielisesti

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Sivuston tekstin suurentamisen/pienentämisen nappien title ei ole kuvaava.

Monella sivulla otsikkotasot etenevät epäloogisesti.

Sivustolla on useissa paikoissa käytetty linkkielementtiä (<a>), kun olisi kuulunut käyttää nappielementtiä (<button>).

Modaaliin aukeavasta (eli sivun päälle aukeavasta) sosiaalisen median jakotoimintoihin liittyvästä input-kentästä puuttuu nimitieto.

Hakutulossivun hakukentällä ei ole nimitietoa. Sivun hakufiltterit voisi olla hyvä laittaa listaelementin (<ul>) sisään.

Kohteiden palveluiden tiedustelulomakkeella on käytetty kenttien ryhmittelyyn kenttäryhmäelementtiä (<fieldset>). Elementille ei ole annettu <legend>-elementillä otsikkoa, elementiltä puuttuu myös nimitieto.

Kokous- ja tapahtumatilat -sivun yhteydenottolomakkeessa sähköpostikentän label on väärin merkitty (for=”phone”, pitäisi olla for=”email”).

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

1.3.1 Informaatio ja suhteet

Havaittava: Sisältöjen järjestys HTML-koodissa

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Hakutulossivulla hakukenttä on vasta lähetysnapin jälkeen.

Tapahtumasivulla Lisää suosikkeihin -painike luetaan ruudunlukijalle ennen sivun otsikkoa.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys

Havaittava: Käyttäminen mobiililaitteella

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Palveluhakemiston hakutuloksia rajaavien kriteerien käyttö mobiilissa on epäselvää: mikään ei kerro käyttäjälle, että klikkaus on rekisteröitynyt eli jokin kategoria on valittu. iPhonella kirjainvalinnat näyttävät bugisilta eikä kirjaimia välttämättä pysty havaitsemaan.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

1.3.4 Asento

Havaittava: Lomakekenttien määrittely

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Sivujen alaosan uutiskirjeen tilauslomakkeen sähköpostikentän tyyppi on määritelty väärin.

 

Artikkelinostoissa olevien somejakotoimintojen yhteydessä oleva sivun osoitteen sisältävä kenttä on määritelty väärin.

Kokous- ja tapahtumatilat -sivun yhteydenottolomakkeella kenttien tyypit on määritelty väärin.

Yksittäisten tilojen tarjouspyyntölomakkeella kenttien tyypit on määritelty väärin. Nimikentästä puuttuu autocomplete.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

1.3.5 Määrittele syötteen tarkoitus

Havaittava: Informaation välittäminen pelkällä värillä

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Monien linkkien hover-tyyli ilmaistaan pelkällä värin muutoksella.

Lisää suosikkeihin -painikkeen klikkaaminen eli suosikiksi lisääminen ilmaistaan pelkällä värillä.

Hakutulossivulla vain värin muutos ilmaisee, mikä kategoriarajaus on valittuna.

Palveluhakemistossa kategorian valittuna oleminen ilmaistaan pelkästään värillä.

Kokous- ja tapahtumatilat -sivulla pelkkä väri ilmaisee, onko nuolinäppäin käytettävissä vai ei.

Tilan sivulla olevassa varauslomakkeessa pelkkä väri ilmaisee, että lomakkeen kentissä on virheitä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

1.4.1 Värien käyttö

Havaittava: Tekstin ja taustan kontrasti

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Pinkki, #FA57C4, ei ole kontrastiltaan riittävä valkoisella tai vaaleanharmaalla taustalla. Väriä on käytetty useissa kohdissa sivustolla.

Murupolun viimeinen sana on liian haalealla värillä taustaan nähden.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

1.4.3 Kontrasti (minimi)

Havaittava: Tekstin koon muuttaminen

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

MotoGP-sivulla otsikko menee päävalikon ja tekstin päälle, jos pelkkää tekstiä suurennetaan 200 %. Mobiilissa vastaavasti osa otsikosta jää piiloon kokonaan.

Esimerkiksi Kimolan kanava -sivulla osa kuvallisten linkkinostojen teksteistä menee päällekkäin, kun tekstiä suurennetaan 200 %.

Palveluhakemiston karttanäkymän tekstejä ei saa suurennettua.

Osalla sivuista painikkeet (tähti, tulostus, nuolet) saattavat mennä päällekkäin tekstin kanssa.

Tapahtumien sivulla muiden tapahtumanostojen paikka (pinkki teksti) ei suurene.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

1.4.4 Tekstin koon muuttaminen

Havaittava: Tekstin esittäminen kuvina

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Hakukentän suurennuslasi-ikoni on painike, jolla ei ole tekstivastinetta. Kielivalikon maapalloikonilla ei ole tekstivastinetta.

Lisää suosikkeihin -tähtipainikkeella ei kaikilla sivuilla ole tekstivastinetta tai käyttöohjetta.

Omat suosikit -ikoni muuttuu painikkeeksi, kun sivua selaa alaspäin, ja sen tekstivastine katoaa.

Päävalikko katoaa valikkopainikkeen taakse, kun etusivua skrollaa alaspäin. Painikkeella ei ole tekstivastinetta. Myöskään alatasojen avaamiseen käytetyillä nuolilla ei ole tekstivastinetta.

Tekstifontin suurennus- ja pienennyspainikkeiden tekstivastine ei ole riittävä.

Chat-ikkunan ikoneilla (fontin suurennus/pienennys, värin vaihto) ei ole tekstivastinetta.

Hakutulossivun suurennuslasi-ikonilla ei ole tekstivastinetta. Hakutulosten alla oleva nuoli tarvitsee tekstivastineen.

Erilaisten gallerioiden selauspainikkeet tarvitsevat tekstivastineet.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

1.4.5 Tekstiä esittävät kuvat

Havaittava: Responsiivisuus

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

1280 pikseliä leveällä selainikkunalla 400 % suurennetun sivun käyttäminen on lähes mahdotonta, sillä valikko ja muut ikonit täyttävät suuren osan ruudusta. Itse sivun sisällölle jää vain pieni kaistale.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

1.4.10 Responsiivisuus

Havaittava: Käyttöliittymäkomponenttien kontrasti

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Sivuston yläreunassa olevan hakukentän tausta on liian vaalea suhteessa valkoiseen taustaan.

Kielilinkkien vieressä oleva maapalloikoni suhteessa valkoiseen taustaan.

Yläpalkin ja päävalikon välissä oleva rajaviiva. Päävalikon ja sivun sisällön välissä oleva harmaa rajaviiva.

Päävalikon nuolielementit, jotka indikoivat 2. tason linkkien olemassaolon.

Tekstin koon muutospainikkeiden taustaväri suhteessa sivun valkoiseen taustaan.

Lisää artikkeleita -linkin vieressä oleva nuoli.

Footerissa olevien painikkeiden reunaväri, uutiskirjeen tilaus -lomakkeen sähköpostikentän taustaväri suhteessa footerin taustaan, valikkolinkien edessä olevat pinkit kenoviivat ja Kaikki arvostelut -linkin perässä oleva nuoli.

Murupolun pinkit elementit.

Hakutulossivulla hakusanan tausta suhteessa sivun taustaan, hakutulosten suodatuspainikkeet, joita ei ole valittu ja Lataa lisää hakutuloksia -painikkeen taustaväri suhteessa sivun valkoiseen taustaan.

Artikkelien mielipidepainikkeiden reunaväri sekä pinkki taustaväri, joka tulee valitulle painikkeelle. Sama koskee alle ilmestyvän lomakkeen lähetä-painiketta.

Esimerkiksi Tykkimäen alue -sivulla valitsematta olevan kohdevälilehden harmaa taustaväri ja verkkosivulinkin yhteydessä oleva pinkki nuolielementti.

Esim. Repovesikeskuksen palveluluettelon suorakulmaiset, vaaleanharmaat painikkeet. Tulostusikoni hoveroituna. Palvelulistauksen vaaleanharmaa "lisää"-painike.

Kokous- ja tapahtumatilat -sivulla pudotusvalikkopalkin pinkki taustaväri, pudotusvalikkoelementtien harmaa reunaväri (suhteessa sekä pinkkiin että valkoiseen taustaan), pudotusvalikkoelementin nuolipainikkeen tausta suhteessa elementtiin – ainoastaan musta nuoli on riittävällä kontrastilla viereisiin väreihin, pudotusvalikkopalkin etsi-painike, tarjousten vaaleampi selailupainike, pinkki "kokouspaikkana Kouvola" -esitepainike, Ota yhteyttä -lomakkeen tekstikentät ja niiden reunavärit sekä linkkilistauksen nuolielementit.

Esim. Ankkapurha-sivulla: Tarjouspyyntö-elementin kentät ja reunavärit, myös koko elementin reunaväri. Samoin yhteystiedot-elementin taustaväri. Kokouspaikan tilavuuteen liittyvien elementtien ja haitarielementtien taustaväri. Tutustu myös näihin -elementtien reunaväri.

Palveluhakemistossa rajauspainikkeet ja niiden hoverointitila. Hakemiston näkymäpainikkeiden ikonit sekä painikkeiden hoverointitila. Aakkoselementti: sekä sen taustaväri suhteessa sivun taustaan, että sen sisältämien kenoviivojen väri suhteessa taustaansa. Kirjaimia hoveroidessa esiin tuleva alleviivaus.

Yhteystiedot-sivulla sisällön toisistaan erottavat rajaviivat ja Toimituksellinen käytäntö -painike.

Ammattilaiset-sivulla Uutiset/Tiedotteet-listauksen rivivärit suhteessa toisiinsa ja sivun taustaan.

Tapahtuman sivulla upotetun kartan elementtien reunavärit. Kartan sisältöjen värit suhteessa toisiinsa.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti

Havaittava: Lisäsisältö

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Kaikkialla, missä jonkin elementin hoverointi toi esiin lisäsisältöä, se katosi heti hiirtä liikauttaessa.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

1.4.13 Sisältö osoitettaessa tai kohdistettaessa

Hallittava: Näppäimistökäyttö

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Näppäimistöllä ei pysty hyväksymään evästeitä.

Chatin tekstin suurentamista tai pienentämistä tai mustavalkoiseksi muuttamista ei voi käyttää näppäimistöllä.

Hakutulossivulla näppäimistöllä ei saa avattua lisää hakutuloksia.

Repovesikeskuksen sivulla yhteystietojen yhteydessä olevaa Sijainti-linkkiä ei voi käyttää näppäimistöllä.

Yksittäisen kokoustilan sivua (esim. Ankkapurha) on vaikea käyttää näppäimistöllä: näppäimistön kohdistus on automaattisesti tarjouspyyntölomakkeen Tapahtuman loppumispäivä -kentässä, eikä liiku siitä eteenpäin tabulaattorilla.

Palveluhakemiston karttanäkymää ei voi käyttää kunnolla näppäimistöllä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

2.1.1 Näppäimistö

Hallittava: Näppäimistöansa

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Yksittäisen kokoustilan sivulla (esim. Ankkapurha) näppäimistön kohdistusta ei saa pois Tapahtuman loppumispäivä -kentästä tavanomaisilla tavoilla.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

2.1.2 Ei näppäimistöansaa

Hallittava: Automaattisesti käynnistyvä liikkuva sisältö

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Yksittäisen kokoustilan sivulla (esim. Ankkapurha) on kuvakaruselli, jonka pyörimistä ei voi pysäyttää.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

2.2.2 Tauota, pysäytä, piilota

Hallittava: Lohkojen ohittaminen

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Yksittäisen tilan sivulla (esim. Ankkapurha) on Hyppää pääsisältöön -linkki, mutta näppäimistön kohdistus on sivulle mentäessä tarjouspyyntölomakkeella.

"Lisää omiin suosikkeihin" -linkki on ankkurilinkki ”!”, mutta ankkurilinkin kohdetta ”!” ei ole sivulla.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

2.4.1 Ohita lohkot

Hallittava: Näppäimistön kohdistuksen looginen eteneminen

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Hakutulossivulla näppäimistön kohdistus etenee ensin haun suurennuslasi-ikoniin ja vasta sitten hakukenttään, johon hakusana kirjoitetaan.

Kun linkistä avautuu modaali/layer sivun päälle, näppäimistön kohdistus jatkaa etenemistä avautuneen kerroksen taustalla ennen siirtymistä avautuneeseen modaaliin. Kohdistus alkaa Sulje-rastista ja etenee vasta sitten muuhun sisältöön.

Kokous- ja tapahtumatilat -sivulla näppäimistöllä edetään ensin nuoli vasemmalle -linkkiin, sitten kaikki näkyvät tarjoukset ja lopulta nuoli oikealle -painikkeeseen. Oikealle osoittavasta painikkeesta ei tapahdu mitään, vaikka sitä voi klikata. Vasemmalle osoittavasta nuolesta saa esiin lisää tarjouksia.

Yksittäisen kokoustilan sivulla (esim. Ankkapurha) näppäimistön kohdistus on sivulle saavuttaessa tarjouspyyntölomakkeen toisessa kentässä (Tapahtuman loppumispäivä).

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

2.4.3 Kohdistusjärjestys

Hallittava: Linkkitekstien informatiivisuus

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Linkkiteksteistä ei aina käy ilmi, että ne vievät sivuston ulkopuolelle tai avautuvat uuteen ikkunaan. Esimerkiksi:

- Sivun yläreunassa olevat logot, jotka vievät eri sivustoille.

- Footerin uutiskirjeen tilaus.

- Repovesikeskuksen sisältötekstin linkit.

- Ammattilaiset-sivulla.

Sivustolla on käytetty geneerisiä linkkitekstejä kuten "Lue lisää" ja "Jaa". Sivustolla on käytetty samalla sivulla samaa linkkitekstiä eri kohteesiin johtavissa linkeissä.

Sivustolla on käytetty samalla sivulla eri linkkitekstiä samaan kohteeseen johtavissa linkeissä.

Tekstin suurentamiseen ja pienentämiseen käytetyistä linkeistä ei selviä, mitä niillä tehdään.

Lisää suosikkeihin -tähtisymboli on ohjeistettu puutteellisesti useimmiten.

Osa nostoista, joissa on kuva, otsikko, ingressi ja tekstiä, luetaan ruudunlukijalla yhtenä linkkitekstinä. Tällöin linkkiteksti on todella pitkä.

Hakutulossivulla kategoriarajausten linkit eivät ole tarpeeksi informatiivisia. Niiden yhteydessä ei kerrota, mitä kyseisillä painikkeilla tehdään. Samanlainen tilanne Palveluhakemistossa.

Tulostuskuvakkeesta avautuu tai ladataan PDF. Tulostuskuvake ja sen title ("Tulosta sivu PDF:nä") kuitenkin viittaavat tulostamiseen.

Esim. Repovesikeskuksen sivulla yhteystietojen yhteydessä oleva ”Sijainti”-linkki ei kerro, mitä siitä tapahtuu eli että linkkiä klikkaamalla sivun päälle avautuu erilliseen layeriin kartta. Karttalayerissa ei ole sulkemispainiketta, käyttäjälle jää epäselväksi, mistä kartan saa pois.

Ammattilaiset-sivulla on linkkejä, joista ladataan PDF, mutta se ei käy ilmi linkkitekstistä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)

Hallittava: Kuvailevat otsikot

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Monella sivulla on sama H1- ja H2-otsikko, mikä on turhaa toistoa. Repovesikeskuksen sivulla jopa H3-otsikko on sama.

Ammattilaiset-sivun H1-otsikko on "Ajankohtaista" (title puolestaan on "Ammattilaiset").

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

2.4.6 Otsikot ja nimilaput

Hallittava: Näkyvä näppäimistön kohdistus

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Käyttäjä ei aina näe, missä elementissä näppäimistön kohdistus on, jos evästeilmoitus sivun alareunassa on näkyvillä: kohta, jossa näppäimistön kohdistus on, jää helposti evästeilmoituksen taakse piiloon, kun sivua etenee tabulaattorilla.

Käyttäjä ei näe, missä näppäimistön kohdistus on, kun se on chat-painikkeessa.

Näppäimistön kohdistus ei usein näy ollenkaan tai erotu kunnolla, kun se on linkitetyssä kuvassa tai linkkipainikkeessa.

Yksittäisen tilan sivulla käyttäjä ei näe, missä kohdistus on, kun se on kuvakarusellin nuolissa.

Palveluhakemiston karttanäkymässä käyttäjä ei näe, missä näppäimistön kohdistus on, kun se on karttaan merkityissä kohteissa.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

2.4.7 Näkyvä kohdistus

Hallittava: Toimintojen aktivoituminen

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

VoiceOverilla ja näppäimistöllä sivua käyttäessä päävalikon alavalikot avautuvat heti, kun näppäimistön kohdistus etenee avautuvaan kohtaan valikkoa (esim. Matkakohteet).

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

2.5.2 Osoitinlaitteella tehdyn valinnan peruuttaminen

Ymmärrettävä: Sivun kieli

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Jostakin sivustolle tulee <html class="SandboxRoot">, ja tällä elementillä ei ole kielitietoa.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

3.1.1 Sivun kieli

Ymmärrettävä: Saman toiminnallisuuden tarjoavat komponentit tarjotaan aina johdonmukaisessa muodossa

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Sosiaalisen median jakotoiminnat eivät ole täysin johdonmukaiset.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen

Ymmärrettävä: Virheen ilmoittamisessa puutteita

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Palveluiden tiedustelulomakkeen virheilmoitus ei ole millään tavalla kuvaava ("Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia"). Ruudunlukijalle ei välity mitään tietoa virhetilanteen syntymisestä. Tämän virheen voi saada aikaan, vaikka olisi syöttänyt kenttiin jotakin sisältöä (jolloin näkevälle käyttäjälle ei enää mitenkää näy tieto pakollisista kentistä). Kohdistusta ei siirretä virheelliseen kenttään.

Ankkapurha: Sivun tarjouspyyntölomakkeen virhetilanteista ei tule ilmoituksia lainkaan, virheelliset kentät värjätään punaisella.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

3.3.1 Virheen tunnistaminen

Ymmärrettävä: Lomake- ja muut syötekentät on nimetty informatiivisesti

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Sivujen alaosan uutiskirjelomakkeen syötekenttää ei ole nimetty informatiivisesti.

Sivustohaun hakukenttiä ei ole nimetty informatiivisesti.

Artikkelinostojen somejakotoimintoihin liittyvän, sivun osoitteen sisältävän, kentän syötekenttää ei ole nimetty informatiivisesti.

Palveluiden tiedustelulomakkeella pakollisuus on merkitty tähdellä vain placeholder-attribuutissa. Tähden merkitystä ei myöskään ole selitetty.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

3.3.2 Nimilaput tai ohjeet

Ymmärrettävä: Virheiden korjausehdotukset

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Palveluiden tiedustelulomakkeen virhetilanteessa käyttäjä ei saa korjausehdotuksia.

Ankkapurha: Sivun tarjouspyyntölomakkeen virhetilanteessa käyttäjä ei saa korjausehdotuksia.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

3.3.3 Virheen korjausehdotus

Toimintavarma: HTML-koodi on pääasiassa standardien mukaista ja laadukasta, joitakin puutteita esiintyy

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Sivuston kuvien yhteydessä tulee monta virhettä:

- <picture>-elementillä on tyhjä id.

- <source>-elementiltä puuttuu pakollinen attribuutti srcset.

- <img>-elementiltä puuttuu pakollinen attribuutti src.

Etusivulla on kaksi kertaa ID ”main-content”.

Iframe-elementissä (video) on käytetty vanhentunutta attribuuttia frameborder.

Repovesikeskus-sivulla taustakuvan määrityksessä on virhe ja sosiaalisen median jakolinkeissä on href-attribuutissa välilyöntejä.

Ankkapurha-sivulla orpo <p>-elementin sulkuelementti, <ul>-elementtiä ei ole suljettu ja sulkeva </div> tag, mutta sitä ennen avoimia elementtejä.

Palveluhakemistossa olevissa <input>-elementeissä on attribuutti ”role”. Palvelut-otsikko on <legend>-elementissä, joka on <div>-elementin sisällä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

4.1.1 Jäsentäminen

Toimintavarma: Sivuston käyttöliittymäkomponenttien nimi ja rooli voidaan selvittää ohjelmallisesti

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Cookieilmoituksessa tulisi käyttää hyväksynnässä linkkielementin (<a>) sijaan nappielementtiä (<button>).

Footerin Tourist information -kuvakkeen ympärillä on tyhjä linkki.

Modaaliin aukeavasta sosiaalisen median jakotoimintoihin liittyvästä input-kentästä puuttuu nimitieto.

Hakutulossivun hakukentällä ei ole nimitietoa, eikä submit-napilla ole nimitietoa. Lataa lisää -linkillä ei ole tekstisisältöä.

Tiedustelulomakkeella (esim. sivuilla Tykkimäen alue, Repovesikeskus) on käytetty kenttien ryhmittelyyn kenttäryhmäelementtiä (<fieldset>). Elementille ei ole annettu <legend>-elementillä otsikkoa, elementiltä puuttuu myös nimitieto.

Kokous- ja tapahtumatilat -sivun valintaelementit (<select>) eivät sisällä oletusarvoa. Sivun yhteydenottolomakkeessa sähköpostikentän label on väärin merkitty (for="phone", pitäisi olla for="email").

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Toimintavarma: Tilasta kertovat viestit

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Palveluiden tilauslomakkeiden lomakkeiden lähetyksistä, lähetysten onnistumisista tai virhetilanteista ei välity tietoa ruudunlukijalle.

Ankkapurha-sivun tarjouspyyntölomakkeen lomakkeen lähetyksestä, lähetyksen onnistumisesta tai virhetilanteista ei välity tietoa ruudunlukijalle.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

4.1.3 Tilasta kertovat viestit

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi

Sähköpostilla

matkailu(at)kouvola.fi

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon Avautuu uuteen ikkunaan. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen

Kouvolan kaupunki on sitoutunut digitaaliseen saavutettavuuteen. Saavutettavuusprojekti on käynnissä ja henkilöstöä on koulutettu. Sivustolla on toteutettu saavutettavuusauditointi.