Markkinoinnin palvelupaketit

Yhteistyösopimus tehdään juridisen palveluntuottajan kanssa (sopimus on yrityskohtainen).

Tutustu seuraaviin:

 

Markkinointikanavat 2020

Palvelupaketit 2020

Sähköinen Yhteistyösopimus 2020

Yhteistyösopimus 2020 (Kouvolan ulkopuoliset)

Markkinointistrategia (2015-2018)

 

Kaikkien toimenpiteiden tavoitteena on hyödyttää yritysten markkinointia ja myyntiä. Yritysten esittämät ideat ja  toimenpide-ehdotukset ovat tervetulleita.

Yhteistyöhön pääsee mukaan milloin tahansa. Kysy rohkeasti lisää ja mietitään yrityksesi tarpeisiin parhaiten vastaavat markkinointitoimenpiteet.

Tietovarasto

visitkouvola.fi -sivuston  tietovarasto muodostuu Kouvolan seudun yritysten täyttämistä yritys- ja tuotekorteista. Yritykset toimivat itse sisällöntuottajina omaa yritystään ja omia palvelujaan koskien. Tällä sivustolla esitellään ne yritykset palveluineen, joilla on yhteistyösopimus VisitKouvolan kanssa.

Ensimmäisessä vaiheessa  yhteistyöyrityksille toimitetaan täytettäväksi ns. yrityskortti (sähköinen lomake), johon yritys täyttää yrityksen perustiedot. Yrityksen toimitettua perustietonsa järjestelmäämme, toimitetaan yritykselle seuraavaksi sähköiset tuotekorttilomakkeet täytettäväksi. Sitä mukaa, kun yritys toimittaa tietojaan järjestelmään, VisitKouvola tarkistaa toimitetut tiedot ja hyväksyy ne julkaistavaksi järjestelmässä. Sivuston sisältö kasvaa ja täydentyy koko ajan.

Yritys vastaa itse tietojensa oikeellisuudesta. Tietojen ajantasaisuuden varmistamiseksi pyydämme yrityksiä päivittämään ja tarkistamaan tietonsa tietyin väliajoin. Tästä olemme yhteydessä yrityksiin.

Jos yritys huomaa virheen omissa tiedoissaan, tulee siitä ilmoittaa sähköpostilla matkailu@kinno.fi