Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §
Laatimispvm: 21.6.2016/27.4.2018

1. Rekisterinpitäjä
Nimi:
Kouvola Innovation Oy, y-tunnus 2221859-6, VisitKouvola. Paraatikenttä 4, 45100 Kouvola. Puh. 020 615 2710, sähköposti: info@kinno.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Nimi: VisitKouvola
Yhteystiedot: info@kinno.fi, 020 615 2710, Paraatikenttä 4, 45100 Kouvola.

3. Rekisterin nimi
Kouvola Innovation Oy / VisitKouvolan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus
a) Henkilötietolain 8 §:n mukaiset yleiset edellytykset, esim.
- asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
- asiakaskirjeet ja -tiedotteet
b) Henkilötietolain 4 luvun mukainen henkilötietojen käsittely erityisiä tarkoituksia varten
- tutkimus
- suoramarkkinointi ja muut osoitteelliset lähetykset

5. Rekisterin tietosisältö
Nimi ja sähköposti.
Mikäli asiakas niin valitsee, myös postiosoite ja puhelinnumero.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan oma ilmoitus (sähköpostilla, internetin kautta, messuilla arvonnan yhteydessä tai muulla vastaavalla tavalla). Rekisteritieto kerätään ja päivitetään niistä luonnollisista ja oikeudellisista henkilöistä, jotka ovat antaneet suostumuksensa tiedottamiseen, markkinointiin tai mainontaan kirjallisesti messuilla tai tapahtumissa sekä sähköisesti visitkouvola.fi -internetsivujen kautta.

7.-8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Visitkouvola.fi-sivuston yritys- ja tuotekorttitiedoista pidätetään oikeus käyttää niitä alueen matkailun ja alueen palveluiden markkinointiin sekä annettujen tietojen muutoksiin VisitKouvolan ja VisitKouvolan valtuuttamilla tahoille.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
a) Manuaalinen aineisto
- säilytetään lukitussa tilassa.
b) ATK:lle tallennettu aineisto
- tietokoneet pidetään riittävästi vartioituina ja niihin on pääsy vain määrätyillä henkilöillä käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

10. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Jokaisella rekisteriin merkityllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä, sähköpostilla tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (kohta 2).

11. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Jokaisella rekisteriin merkityllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Korjauspyynnöt osoitetaan: Kouvola Innovation Oy:n talouspäällikkö, VisitKouvola, Paraatikenttä 4, 45100 Kouvola tai info@kinno.fi

12. Muut mahdolliset oikeudet
Jokaisella rekisteriin merkityllä on oikeus kieltää itseään koskevien henkilötietojen käsittely ja käyttö kohdan 4 mukaisiin tarkoituksiin. Kieltopyynnöt tulee osoittaa: Kouvola Innovation Oy:n talouspäällikkö, VisitKouvola, Paraatikenttä 4, 45100 Kouvola tai info@kinno.fi