Markkinointiyhteistyö 2022

Vuoden 2023 esite tekeillä nyt

Yritysten ilmoitustilavaraukset ensi vuoden matkailuesitteeseen tulee tehdä nyt marraskuun alussa. Kysy lisää: paivi.oksanen@kouvola.fi 

Uusi toimintamalli

Uudistuksen myötä kaikille kouvolalaisille matkailualan ja matkailijoita palveleville yrityksille (esim. ravintolat, vähittäiskauppa) avautuu maksuton mahdollisuus saada yrityksensä tiedot visitkouvola.fi-sivustolle. Ainoa kustannus yritykselle on yrityksen oman työn hinta tietojen syöttämisessä visitkouvola.fi -sivuston järjestelmään. Muutaman vuoden ajan käytössä ollut vuosikohtainen palvelupakettikäytäntö poistui vuoden vaihteessa ja nyt siirrymme toimenpidekohtaiseen yhteistyöhön.

Yhteismarkkinoinnin mahdollisuudet

Verkkosivuston näkyvyyden lisäksi yrityksille tullaan tarjoamaan aiempaa enemmän digimarkkinoinnin toimenpiteitä ja yhteisiä markkinointikampanjoita. Kampanjoihin ym. toimenpiteisiin osallistuminen ja digitaalisen yhteismarkkinoinnin toimenpiteet on hinnoiteltu per toimenpide. Yhteismarkkinoinnin  myötä VisitKouvolan resurssit mahdollistavat yritysten osallistumisen toimenpiteisiin, joihin yksittäisenä toimijana yrityksellä ei olisi välttämättä mahdollisuutta osallistua, ja jotka tulisivat yrityksille yksittäisenä toimijana kalliimmaksi (esim. kampanjat, messut). Laajempi alueellinen tarjonta mahdollistaa myös paremman näkyvyyden ja herättää matkailijoiden kiinnostuksen alueen palveluihin. Uusi toimintamalli on esitelty yrityksille VisitKouvolan matkailun infotilaisuudessa 28.10.2021.

Yhteismarkkinoinnin toimintasuunnitelma toimenpiteineen (päivitetty 1.3.2022). Pyydämme yrityksiä täyttämään lomakkeen (sähköisesti täytettävä) ja palauttamaan sen sähköpostilla: matkailu@kouvola.fi Toimitamme erillisellä viestillä yrityksille ohjeet tietojen syöttämisestä visitkouvola.fi -sivuston järjestelmään.

VisitKouvolan palvelut kokonaisuudessaan

Näiden toimenpiteiden lisäksi VisitKouvola tekee imagotasoista markkinointia, Saksan matkanjärjestäjämarkkinan avaamista Porvoon ja Visit Kotka-Haminan kanssa yms. VisitKouvolan palveluihin kuuluu myös tutkimus- ja tilastotiedon hankinta, alueen edustaminen verkostoissa, matkailuneuvontapalvelut kuluttajille, useat matkailun kehittämishankkeet, kokous- ja tapahtumapalvelun tapahtumahankinta – näistä matkailuyritykset eivät maksa mitään, vaan toimenpiteet kuuluvat VisitKouvolan peruspalveluihin.

Aamukahvi-infot jatkuvat syksyllä

VisitKouvola järjestää jatkossakin yrityksille suunnattuja ns. aamukahvi-tilaisuuksia, joissa keskustellaan ajankohtaisista aiheista. Lisäksi järjestämme teemakohtaisia yritystilaisuuksia, joihin lähetämme kutsut uutiskirjeellä tai sähköpostilla. Mielellään otamme vastaan ideoita ja uusia ajatuksia yhteistyön kehittämisestä. https://visitkouvola.fi/fi/ammattilaiset on tiedotuskanava paikallisille matkailuyrityksille.

 

Tervetuloa mukaan yhteistyöhön!

Lisätietoja: matkailupäällikkö Raija Sierman, raija.sierman@kouvola.fi, p. 020 615 8254

 

 

Ladattavat liitteet