Verlan Metsätietopolku

Verlantie 295, 47850 Kouvola

UPM-konsernin Suomen metsäosasto eli UPM Metsä toteutti kesällä 2008 Verlan maailmanperintöalueelle uuden metsätietopolun. Noin 2 km pituinen polku kuvaa suomalaista metsätaloutta eri-ikäisine kehitysvaiheineen sekä luonnon monimuotoisuuden hoitamista puuntuotannon ja tehtaiden puuhuollon ohella. Polun 10 kohdetta kertovat metsän eri kasvuvaiheista sekä luonnon- ja maisemanhoidosta.

Kohteita on taimikosta uudistuskypsään metsään, myös suojellusta metsästä on esimerkkialue. Ajan kuluessa metsä kasvaa ja sen vaiheista kertovaa tietopakettia päivitetään sitä mukaa kun kasvuvaihe edistyy.

Tietopolku alkaa Valkealan puolella sijaitsevan entisen tenniskentän nurkalta. Puuhakkeella päällystettyä polkua on helppo seurata ja polun varrelta aukeavat näkymät Verlankosken yläjuoksulle.