Kestävän kehityksen viikko

Kestävän kehityksen viikko

Savonkatu 23, 45100 Kouvola

Tapahtuman ajankohta 25.9.- 1.10.2023
Tapahtuman sijainti Kymenlaakso / Kouvola

Kestävän kehityksen viikkoa vietetään monessa maakunnassa 25.9.-1.10.2023.  Tapahtumaviikko osa Euroopan Kestävän kehityksen viikkoa ja Kymenlaakson osalta sitä koordinoi Kymenlaakson Kylät ry.

Tapahtumaviikolla nostetaan esille vastuullisia tekoja ja kestäviä ratkaisuja erityisesti maaseutualueelta. Tapahtumia, tempauksia ja keskustelunavauksia ovat tervetulleita järjestämään niin isot kuin pienetkin yhdistykset, yritykset, kunnat ja yksityiset henkilöt.

Tavoitteet:

  • tapahtumaviikon kautta tuoda esille kestäviä toimia koko Kymenlaaksossa
  • herätellä keskustelua ja aktivoida uusia toimijoita teeman pariin
  • innostaa eri alan toimijoita, työryhmiä ja etenkin nuoria käytännön tekoihin kestävämpää tulevaisuutta ajatellen.

Toistakymmentä toimijaa on jo ilmoittautunut mukaan tapahtumajärjestäjäksi. Tapahtumajärjestäjien toivotaan rekisteröivän tapahtumansa Keke-viikon sivustolle elo-syyskuun vaihteessa.

Yksittäiset tapahtumajärjestäjät vastaavat itse omista tapahtumistaan. Kymenlaakson Kylät ry koordinoi tapahtumaviikkoa yhdessä Suomen Kylät ry:n ja Keke-verkoston kanssa.

Verkkosivut: https://kymenlaakso.kestavankehityksenviikko.fi 

Facebook: 

Yhteyshenkilö Kymenlaaksossa:
Elina Seppänen
toiminnanjohtaja
Kymenlaakson Kylät ry
elina.seppanen(at)kymenlaaksonkylat.fi, p. 040 184 3576

 

”Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa, jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka tavoitteena on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.” (Ympäristöministeriö)

 

Tapahtumaviikon taustalla on laajempi Kestävän kehityksen viikko – maaseutu edelläkävijänä -verkostohanke

Kestävän kehityksen viikko – maaseutu edelläkävijänä – verkosto toimii maaseutupolitiikan neuvosto, MANEn, alaisuudessa ja vastaa teemansa puitteessa maaseutupolitiikan kehittämisestä ja maaseutupoliittisen kokonaisohjelman edistämisestä. Maaseutupolitiikan verkostojen toimintaa rahoitetaan maaseutupolitiikan neuvoston käytettävissä olevista maaseudun valtakunnallisista tutkimus- ja kehittämisvaroista.

Verkostohankkeen myötä halutaan tuoda esille maaseudun mahdollisuudet ja uudet innovaatiot kestävään elämäntapaan. Verkostohanke toimii työkaluna maaseudun edelläkävijöiden esille tuomiseen, ja lisäksi sen tarkoitus on innostaa eri alan toimijoita, työryhmiä ja etenkin nuoria käytännön tekoihin kestävämpää tulevaisuutta varten. Pohjanmaalta lähtöisin oleva vuosittainen kestävään kehitykseen keskittynyt tapahtumaviikko on laajasti osallistanut eri alojen ja sektoreiden toimijoita. Nyt kuusi maakunnallista kyläyhdistystä on valittu mukaan toteuttamaan kestävän kehityksen viikkoja työkaluna tuoda esille maaseudulla tehtyjä toimenpiteitä ja käytännön tekoja, sekä vahvistamaan maaseudun toimijoita osana kestävää siirtymää. Osallisuus ja yhteisöllisyys on tärkeä osa kestävän kehityksen viikon perusajatusta.

Kestävän kehityksen viikkoja nähdään tänä vuonna ainakin Pohjanmaalla, Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla, Päijät-Hämeessä, Satakunnassa, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.

Verkostohanketta toteuttavat Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF, Ruotsinkielisten maaseutukeskusten keskusjärjestö), Suomen kylät ry ja Åbo Akademi.