Strategiat ja ohjelmat

 

Matkailustrategioiden ja ohjelmien tavoitteena on linjata tärkeimmät kehitystavoitteet ja niitä vastaavat toimenpiteet, joilla saavutetaan tavoiteltu päämäärä. Täältä löydät keskeisiä valtakunnallisia ja alueellisia matkailustrategioita ja ohjelmia.

Kymenlaakson matkailun tiekartta 2022-2028 on valmistunut helmikuussa 2022. Tiekartta nostaa esille strategiset toimenpiteet seuraaville vuosille - 2028 asti - kuten Suomen matkailustrategiassakin. Se selkeyttää lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteitä, jotka tukevat matkailuelinkeinon kasvua Kymenlaakson alueella.